Boosting.Pro GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu uygulama (bundan sonra "Uygulama") onun Kullanıcılar bazı Kişisel Verileri toplar.

Bu kişisel veriler aşağıda belirtilen amaçlarla toplanır ve işlenir.

 

Veri Türleri toplanan

Bu Uygulamanın kendi başına veya üçüncü şahıslar aracılığıyla topladığı Kişisel Veri türleri arasında şunlar vardır: Çerez, Kullanım Verileri, E-posta, Ad, Soyad, Telefon numarası ve Coğrafi konum. Toplanan diğer Kişisel Veriler, bu gizlilik politikasının diğer bölümlerinde veya Veri toplama ile bağlamsal olarak özel bir açıklama metni ile açıklanabilir. Kişisel Veriler, Kullanıcı tarafından ücretsiz olarak sağlanabilir veya bu Uygulamayı kullanırken otomatik olarak toplanabilir. Aksi belirtilmedikçe, bu Uygulama veya bu Uygulama tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmetlerin sahipleri tarafından Çerezlerin veya diğer izleme araçlarının herhangi bir şekilde kullanılması, yalnızca tarafından istenen hizmeti sağlamak amacıyla Kullanıcıları tanımlamaya ve tercihlerini hatırlamaya yarar Kullanıcı. Bazı Kişisel Verilerin sağlanamaması, bu Uygulamanın hizmetlerini sunmasını imkansız hale getirebilir. Kullanıcı, bu Uygulama aracılığıyla elde edilen, yayınlanan veya paylaşılan üçüncü şahısların Kişisel Verilerinin sorumluluğuna sahiptir ve bunları Sahibine sağlama rızasına sahip olduğunu onaylar.

 

ELDE EDİLEN VERİLERİN İŞLENME ŞEKLİ VE YERİ

İŞLEME YÖNTEMLERİ

Veri Kontrolörü, İlgili Tarafların ve Kullanıcıların Verilerini yasal ve uygun bir şekilde işler ve Verilere yetkisiz erişimi, ifşayı, değiştirmeyi veya yetkisiz imhayı önlemek için uygun güvenlik önlemlerini alacaktır. İşleme, bilgisayar ve / veya telematik araçlar kullanılarak, organizasyonel yöntemler ve belirtilen amaçlarla sıkı bir şekilde ilgili mantıklarla gerçekleştirilir.

Sahibine ek olarak, bazı durumlarda, Verilere erişim harici taraflar (üçüncü şahıs teknik servis sağlayıcıları, posta taşıyıcıları, barındırma sağlayıcıları, BT şirketleri, iletişim ajansları gibi) tarafından kullanılabilir. Güncellenen Yönetici listesi herhangi bir zamanda Sahibinden talep edilebilir.

 

KURULUM

Bu belgenin geri kalanında aksi belirtilmedikçe Veri, Veri Kontrolörü genel merkezinde işlenir.

KORUMA ZAMANI

Veriler, Kullanıcı tarafından talep edilen hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca tutulur ve Kullanıcı, istediği zaman toplanan verileri askıya almasını veya kaldırmasını isteyebilir.

TOPLANAN VERİLERİN KULLANIMI

Kullanıcı veya Veri Konusu ile ilgili Veriler şu amaçlarla toplanır: Analiz, E-posta adreslerini yönetme ve mesaj gönderme, İçerik yorumlama, Ödemeleri işleme, E-ticaret, Dış platformlardan içerik görüntüleme, E-posta iletişimi ve Kayıt ve kimlik doğrulama. Her amaç için kullanılan Kişisel Veri türleri, bu belgenin belirli bölümlerinde verilmiştir. Verilerin Sahibi tarafından ek amaçlar için kullanılması, bazı durumlarda ve yasal amaçlarla Kullanıcı veya Veri Sahibi tarafından özel izin gerektirebilir.

YASAL KORUMA

Kullanıcı Kişisel Verilerin Kullanıcı tarafından ilgili hizmetlerin mahkemede ya da uygunsuz kullanımından kaynaklanan olası yasal işlem giden aşamalarda Uygulama Sahibi tarafından yasal amaçlar için kullanılabilir ya da olabilir.

Ek Bilgiler

Özel bilgiler, belirli hizmet veya Kullanıcı tarafından veya Veri Konu sağlanan Verilerin işlenmesi ile ilgili Site'nin sayfalarında gösterilebilir.

BAKIM

Kullanıcı Kişisel Veriler ayrıca şekillerde ve Uygulama bakımı için gerekli olan amaçlar için kullanılabilir.

SİSTEM KAYITLARI

Navigasyon da dahil olmak üzere - işletme ve bakım amacıyla, bu uygulama ve yani sistem günlükleri toplayabilir kullanan herhangi bir üçüncü taraf hizmetleri, bu rekor etkileşimi dosyaları. Onlar da IP adresleri gibi kişisel veriler içerebilir.

BU POLİTİKADA BULUNMAYAN BİLGİLER

işleme Kişisel Bilgilerin hakkında daha fazla bilgi her zaman Sahibinden istenebilir.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Veriler, herhangi bir zamanda, hakkına sahip bakın kime bu kişiler, kendi veri depolanmış olan ve onların doğruluğunu kontrol etmek için ya da onları takviye edilecek istemek için, içerikleri ve kökeni hakkında bilgi edinmek için Veri Kontrolörü danışabilirsiniz olmadığını bilmek iptal güncellenmiş veya düzeltilmiş veya anonim biçime onların dönüşüm için ya da hukuka aykırı olarak tutulan verinin engellemek için, yanı sıra her türlü meşru nedenler için tedavilerini karşı. İstekler İşleme Sistemi Sahibi gönderilmesi gerekmektedir.

BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİKLER

Uygulama, bu sayfadaki Kullanıcılarına bildirimde bulunmak suretiyle ve her durumda Kişisel Bilgilerin benzer koruma sağlayarak herhangi bir zamanda bu Gizlilik Politikası'nda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kuvvetle altta sıralanan son değişiklik tarihine atıfta bulunarak, bu sayfayı sık sık kontrol edilmesi tavsiye edilir.

BU GİZLİLİK POLİTİKASI HAKKINDA BİLGİ

Bu gizlilik politikası, Iubenda tarafından sağlanan modüller ve başlangıç ​​noktası olarak Iubenda sunucularında barındırılan Kişisel Verilerin Sahibi tarafından özerk ve tam sorumluluk üstlenilerek hazırlanmıştır.

 

Veri İşleme Sahipliği: 

Boosting.pro

[e-posta korumalı][: ru]

Boosting.Pro GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu uygulama (bundan sonra "Uygulama") onun Kullanıcılar bazı Kişisel Verileri toplar.

Bu kişisel veriler aşağıda belirtilen amaçlarla toplanır ve işlenir.

 

Veri İşleme Sahipliği: 

Boosting.pro

[e-posta korumalı]